wtorek, czerwca 27, 2023

„Upamiętnienia mieszkańców Warmii poległych podczas I wojny światowej”

Nowa publikacja Stanisława Kuprjaniuka „Upamiętnienia mieszkańców Warmii poległych podczas I wojny światowej”. Tematem są pomniki architektoniczne i formy plastyczne, które występują zarówno w postaci obiektów wolnostojących w krajobrazie miast i wsi, jak też wkomponowane są w strukturę obiektów sakralnych i świeckich.
Praca naukowa z przypisami i licznymi elementami ikonograficznymi, na które składają się:
- reprodukcje fotograficzne, barwne - 347
- reprodukcje archiwalne - 28
- mapki poglądowe miejscowości - 11
- mapa poglądowa Warmii z rozmieszczeniem upamiętnień - 1
- rysunki - 20
- tablice - 60
- plany założeń i rzuty - 75
„Hybrydowe” opracowanie o 320 stronach, które posiada znamiona bardzo praktycznego przewodnika do wielu różnorodnych i pięknych miejsc na Warmii. Ze względu na zakres prac, niski nakład, wydanie w twardych okładkach, zszywanie, format B5 (17,5 x 24 cm), papier matowy, bogato zastosowaną szatę ikonograficzną w kolorze, cena powstałej książki została ustalona na 130 zł, zaś z przesyłką pocztową 150 zł. Potencjalne rezerwacje i zamówienia należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres poczty elektronicznej: warmia.heritage@wp.pl
Książkę będzie można nabyć również podczas spotkań autorskich, które zaplanowane są w Pasłęku i Reszlu pod koniec czerwca.
Polecam!